آدرس: اصفهان - خیابان دانشگاه - کوچه 13 (شهید خوشاب) - پلاک 1

تلفن تماس: 7-36260893 (031)

نمابر: 36261113 (031)

کد پستی: 64933-81739

صندوق پستی: 345-81655

مدیر امور فروش (آقای مهندس مدنی): 09132121860 

واحد بازرگانی: 09921614368

آدرس: اصفهان - اتوبان ذوب آهن - شهرک صنعتی اشترجان - خیابان ششم - پلاک 57

تلفن تماس: 9-37609041 (031)

نمابر: 37609040 (031)

ایمیل: info@iranzob.com

نام جایگاه سازمانی تلفن تماس داخلی نمابر آدرس ایمیل
آقای مهندس قریشی مدیرعامل 36260893-7 211 36261113 -
آقای مهندس مدنی مدیر فروش 36260893-7 ,
09132121860
240 36261113 madani@iranzob.com
آقای قاضی نوری مدیر امور مالی و خرید 36260893-7 220 36261113 -
آقای مهندس عباسی‌پور مدیر کارخانه 37609041-9 113 37609040 -
آقای مهندس سنایی‌فر مدیر خرید 37609041-9 140 37609040 -
آقای مهندس ارمی مدیر روابط عمومی و امور مشتریان 37609041-9 ,
09171038701
170 37609040 erami@iranzob.com
سرکار خانم جمشیدی رئیس بازرگانی خارجی 36260893-7 ,
09131666943
- 36261113 manijeh.jamshidi2017@yahoo.com
Please enter the reCaptcha public and private keys inside the admin panel!

TOP