جایزه مدیریت سبز

نامه تقدیرسیمان یاسوج

جایزه ملی کیفیت ایران

گواهینامه مدیریت انرژی

لوح سپاس انجمن مدیریت سبز

صنعت سبز

لوح یادبود شرکت در نمایشگاه

تبریک امام جمعه و فرماندار فلاورجان

نامزد دریافت لوح عملکرد مناسب

نامزد دریافت لوح عملکرد مناسب

گواهی تعهد به تعالی

تقدیر فولاد مبارکه اصفهان

تقدیر شرکت توکا فولاد

تامین کننده برتر سال 1390

شهادات ISO

ohsas 18001 : 2007

iso 14001 : 2004

iso 9001 : 2008

TOP