شرکت ایران ذوب
عنوان مناقصه تاریخ انقضا
خرید فرومولیبدن 1401/11/01
خرید گرافیت 1401/11/01
خرید قراضه فولادی ویژه
1402/05/21

 

مناقصه