عنوان مناقصه تاریخ انقضا
خرید فرومولیبدن ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
خرید گرافیت ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
خرید قراضه فولادی ویژه
۱۴۰۲/۰۵/۲۱
مناقصه محدود قراضه فولادی ۱۴۰۲/۰۸/۳۰

 

مناقصه